• NEKRETNINE ŠORAK Kralja Petra I 37 Sremska Mitrovica

Compare Listings

Zašto banka konstituiše hipoteku na nekretnini pre isplate sredstava prodavcu?

Zašto banka konstituiše hipoteku na nekretnini pre isplate sredstava prodavcu?

Prodavac nekretnine je u obavezi da pre isplate ukupne kupoprodajne cene potpiše založnu izjavu čiji tekst daje banka, u većini slučajeva, a javni beležnik je sačinjava u formi zapisa. Založnu izjavu prodavac daje radi konstituisanja prava izvršne vansudske hipoteke prvog reda na nepokretnosti koju prodaje. Napominjemo da se hipoteka konstituiše u korist banke radi njenog obezbeđenja prema kupcu po osnovu ugovora o kreditu, da je ista vezana za nepokretnost, a ne za ličnost prodavca.Naravno, prodavac može postaviti pitanje zašto konstituiše hipoteku, a kupoprodajnu cenu još uvek nije dobio.

Razlog zašto banka konstituiše hipoteku na nekretnini pre isplate je okolnost da banka po osnovu ugovora o kreditu zaključenog sa kupcem, ne može da uknjiži hipoteku, jer kupac još uvek nije vlasnik nepokretnosti, već je zemljišnoknjižni vlasnik prodavac. Ako se kupac ne uknjiži, banka dolazi u situaciju da ne može da obezbedi svoje potraživanje, pa sa tog razloga hipoteku upisuje dok je vlasnik još uvek prodavac.

Medjutim, važno je znati da ukoliko eventualno do isplate kreditnih sredstava prodavcu ne dođe, banka odmah izdaje izjavu kojom se hipoteka briše, tako da za prodavca ne postoji rizik. Do sada se još nije dogodilo da je hipoteka uknjižena, a da prodavac nije dobio kupoprodajnu cenu, iz prostog razloga što se hipoteka ustanovljava tek u trenutku kada je kredit kupcu već odobren.

img

Petar

NEKRETNINE ŠORAK ovlaštena je agencija za posredovanje i olakšavanje pristupa informacijama vezanim za promet nekretnina.

Povezane objave

TRŽIŠTE NEPOKRETNOSTI U PRVOJ POLOVINI 2018 GODINE

        izvor:...

Nastavnite sa čitanjem
Petar
od Petar

UPIS ZAJEDNIČKE SVOJINE NA OBA SUPRUŽNIKA

 Kako kupac ne bi ostao bez imovine koju kupuje od prodavca obavezno treba da zatraži saglasnost...

Nastavnite sa čitanjem
Petar
od Petar

УГОВОР О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Промет непокретности је пренос права својине на...

Nastavnite sa čitanjem
Petar
od Petar