• NEKRETNINE ŠORAK Kralja Petra I 37 Sremska Mitrovica

Compare Listings

Енергетска ефикасност – шта то значи у свакодневном животу?

Енергетска ефикасност – шта то значи у свакодневном животу?

Да ли сте можда приметили у вашем домаћинству да осећате хладноћу чим се радијатори охладе? Или, док заваљени у фотељи пратите новогодишњи програм за вратом осећате хладноћу која као да избија однекуд? Могуће да сте осетили понекад и специфичан мирис мемле и влаге у стану? А кад дође лето, у истој тој просторији се готово не може боравити? Уколико вам се ово дешава, време је да размислите о променама и енергетској санацији вашег дома.
Наше куће и зграде, уколико нису енергетски ефикасне, троше веома велику количину енергије. Ако нису адекватно изоловане или немају одговарајући систем грејања, ми практично током зимског периода не можемо остварити жељене услове комфора односно грејемо наше насеље тако што се кроз лоше зидове, кровове и прозоре емитује и расипа енергија. Тако у исто време плаћамо веће рачуне и немамо комфор који смо платили. Већина нас живи управо у таквим зградама – расипницима енергије.
Оптимални услови за живот и рад човека захтевају да ваздух у затвореним просторијама има температуру од 16 до 22°C.5Температуре ниже од 15°C и изнад 22°C не пријају људском организму.

Ако овакав температрурски режим није случај код вас у стану, неопходно је применити одређене мере. Које мере могу дати одмах видљиве резултате? На пример, мере енергетске санације које се могу применити на зграде за породично и колективно становање могу се поделити у две шире категорије:
Грађевинске/архитектонске мере којима се интервенише на омотачу зграде попут стављања савременог термоизолационог слоја на зидове, кров или конструкције између спратова, замена старих прозора и врата, или данас све присутнија решења у домену зеленог грађевинарства: зелени зидови, зелени кровови и сл.

Мере у вези са побољшањем система грејања и хлађења и мере које побољшавају систем припреме санитарне топле воде.

Процењује се да је само применом оваквих адекватних мера могуће уштедети од око 25% до 90% потребне енергије за грејање.

Према Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда из 2012, свака нова зграда мора да задовољи минимум енергетски разред Ц, што значи да спада у категорију енергетски ефикасних зграда.

СТАМБЕНО- ПОСЛОВНИ И ВИШЕСТАМБЕНИ ОБЈЕКAT У УЛИЦИ СТАРИ ШОР У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ИЗГРАЂЕН ПО ПРИНЦИПУ ЗЕЛЕНЕ ГРАДЊЕ.

Више од 50% стамбених јединица у Србији је изграђено у периоду од 1960-1985. године. Тих година је градња била најинтензивнија али се због непостојања или недовољне примене прописа из области грађевинске физике, управо овај период одликује најизраженијом потрошњом топлотне енергије. Зашто је ово случај? Првенствено, зато што су омотачи ових зграда најчешће неодговарајућег квалитета са аспекта термичке заштите уз додатно пропадање услед неадекватног одржавања током времена. Термоизолација не постоји или је лоше изведена, док су врата и прозори такође у незавидном стању. Дешава се и да су инсталације за систем грејања прегломазне а котлови у лошем стању. Са друге стране, иако је у периоду 1985-1999. година грађено на основу регулативе која је скоро идентична европској, неодговарајућа примена прописа односно – квалитет извођења радова који се карактерише великим бројем грешака за резултат имају веома лоше стање.

Процене су да један просечан стан у Србији са лошом изолацијом троши за све потребе укупно 12.000 kWh струје годишње или исказано у новцу, око 2000 евра. С друге стране, примењујући одговарајуће стандарде, употребом обновљивих извора енергије и новим технологијама градње, могли бисмо ову цифру да смањимо и до неколико пута. Поједина истраживања су указала да домаћинства у Србији троше пет пута више струје по јединици БДП-а него што је то случај у ЕУ. Ако се узме у обзир да је просечна потрошња домаћинства у Србији око 400 kWh а у Европи 250 kWh, грађани у Србији троше 60% електричне енергије више од оних који живе у ЕУ. У развијеним земљама основна примена електричне енергије је стварање новог производа док се код нас, због ниске цене она у великом проценту троши за загревање и хлађење станова.

Које мере можемо предузети у нашем домаћинству како бисмо остварили максималне уштеде и били енергетски ефикасни?
Поред једне комплетно бесплатне мере – промене наших животних навика, постоји низ мера које, уз мања или већа улагања, дугорочно решавају главобоље са високим рачунима за грејање и утрошену електричну енергију а истовремено чувају нашу планету. Неке од њих су:
 Изолација простора у којем живимо, а који се греје или хлади
 Замена или реконструкција термотехничких инсталација, укључујући и замену топлотних извора, као и промену енергента
 Уградња мерних и регулационих уређаја за радијаторе, тј. потрошаче топлотне енергије
 Замена столарије и браварије у просторијама у којима боравимо, а које се греју или хладе
 Замена светиљки
 Замена енергетски неефикасних уређаја/потрошача оним који су ефикасни (полазећи од енергетског разреда – класе А као најбоље до најмање ефикасне класе Г)
 Уградња застора и сенила са циљем контроле уласка сунчеве стветлости
 Замена необновљивих енергената обновљивим (вода, ветар, сунце, биомаса, геотермална енергија) и многе друге.

 

Најважнија промена коју морамо да направимо је промена наше свести ка рационалном трошењу енергије како бисмо сачували нашу планету за генерације које тек стасавају. Овде је реч о интергенерацијској правди и нашим напорима да свако од нас појединачно у сопственом дому успори и елиминише последице климатске нестабилности која је присутна у сваком кутку планете. Ове последице и ми, грађани Србије, снажно осећамо у протеклих неколико година. Не смемо да заборавимо да смо ми прва генерација која је осетила последице климатских промена, а последња која може нешто да уради и утиче на њихово смањење! Необновљиви извори енергије полако нестају, а ми се морамо окренути паметном коришћењу енергије која нам је на располагању – штедњи, односно енергетској ефикасности која не нарушава комфор нашег живота и коришћењу обновљивих извора енергије.

img

Petar

NEKRETNINE ŠORAK ovlaštena je agencija za posredovanje i olakšavanje pristupa informacijama vezanim za promet nekretnina.

Povezane objave

TRŽIŠTE NEPOKRETNOSTI U PRVOJ POLOVINI 2018 GODINE

        izvor:...

Nastavnite sa čitanjem
Petar
od Petar

UPIS ZAJEDNIČKE SVOJINE NA OBA SUPRUŽNIKA

 Kako kupac ne bi ostao bez imovine koju kupuje od prodavca obavezno treba da zatraži saglasnost...

Nastavnite sa čitanjem
Petar
od Petar

УГОВОР О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Промет непокретности је пренос права својине на...

Nastavnite sa čitanjem
Petar
od Petar

Pridružite se diskusiji