• NEKRETNINE ŠORAK Kralja Petra I 37 Sremska Mitrovica

Opseg cene Od do

Compare Listings

 KODEKS ETIKE POSLOVANJA POSREDNIKA U PROMETU NEPOKRETNOSTI

 1. Posrednik je dužan da u svom radu, i životu uopste, brani čast, dostojanstvo i ugled svoje profesije.

 2. Da u svom radu uvek ispoljava potrebnu stručnost, humanizam i odlučnost i ne obavlja poslove nespojive sa dostojanstvom profesije, njegovim ugledom ili ugledom posrednika uopšte.

 3. Da održava, neguje i proširuje stručnu i profesionalnu saradnju i kolegijalne odnose medju posrednicima, kao i da ne otežava siguran uspeh posredovanja ili postavlja povoljnije materijalne uslove za svoje usluge od onih koji su predvidjeni sporazumom.

 4. Da u slučaju nesuglasica sa drugim posrednicima nastoji da se one reše u neposrednom i ličnom razgovoru ili preko suda časti ili nekog drugog odredjenog organa.

 5. Da blagovremeno i savesno ispunjava obaveze prema društvu i prema svim njegovim organima, da čuva njihov ugled i da ih svestrano pomaže u nastojanjima usmerenim ka daljem razvoju profesije kojoj pripadaju.

 6. Da se stalno usavršava u svom stručnom znanju i svom opštem obrazovanju i da po svojim mogućnostima i ličnim naklonostima aktivno učestvuje i saradjuje u svom profesionalnom okruženju.

 7. Da sve svoje saradnike upućuje u načela i pravila ponašanja posredovanja, da kod njih razvija osećanje ličnog dostojanstva i časti, i svest o potrebi poštovanja tudje ličnosti i korektnog ophodjenja.

 8. Da u obavljanju svoje profesije pazi na svoj i ugled ostalih posrednika u prometu nepokretnosti.

 9. Da se drži uputstva ili naloga svoga klijenta.

 10. Da istinito i korektno klijentu koji ga je angažovao iznosi činjenice od značaja za kvalitet posla i svaku zabludu klijenta na vreme otkloni.

 11. Da čuva kao profesionalnu tajnu sve što je u vezi sa pružanjem usluge posredovanja doznao od svog klijenta ili svojih kolega.