• NEKRETNINE ŠORAK Kralja Petra I 37 Sremska Mitrovica

Opseg cene Od do

Compare Listings

KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Servis koji omogućava pretraživanje baze podataka katastra nepokretnosti. Bazu podataka je moguće pretraživati preko broja parcele u okviru opštine i katastarske opštine odnosno i  preko adrese nepokretnosti ( ulica i kućni broj u okviru opštine).

REGISTAR PROMETA NEPOKRETNOSTI

Registrom prometa nepokretnosti prikupljaju se podaci iz ugovora o prometu nepokretnosti. Za prikaz prometa nepokretnosti potrebno je izabrati vremenski period prometovanja nepokretnosti, lokaciju i vrstu prometa za koju se vrši pregled.

GEOPORTAL SRBIJA

Geoportal geoSrbija omogućava povezivanje i razmenu prostornih podataka iz različitih izvora od različitih vlasnika i čini ih lako dostupnim putem Interneta.