Da li baš mora taj Ugovor o posredovanju?

Baš mora, kaže Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

I kaže da ne možemo da oglasimo prodaju Vašeg stana ako nam ne potpišete Ugovor o posredovanju. A šta u njemu piše? Ništa što bi trebalo da Vas brine, ništa sitnim slovima, ništa protiv Vas i Vaših interesa.

Hajde da proučimo Ugovor o posredovanju

Naravno, sve počinje datumom zaključenja Ugovora i podacima ugovornih strana.

Mi smo POSREDNIK a Vi ste (bez obzira da li ste kupac ili prodavac) NALOGODAVAC.

Podaci Posrednika se odnose na:

 • naziv agencije
 • adresu
 • matični broj
 • PIB
 • lice koje ga zastupa

Podaci Nalogodavca, odnose se na:

 • ime i prezime
 • adresu
 • JMBG
 • br. lične karte i od koga je izdata

Zatim se unose podaci koji se odnose na nepokretnost (stan, kuća, plac…) u smislu površine, strukture, sprata, broja stana, adrese, katastarske parcele i katastarske opštine.

Šta je predmet ovog Ugovora?

Regulisanje međusobnih odnosa Posrednika i Nalogodavca vezanih za prodaju navedene nepokretnosti.

U Ugovor upisujemo i cenu nekretnine a oglas obavezno mora da sadrži ovaj podatak.

Vase OBAVEZE kao NALOGODAVCA su:

 • da agentu date na uvid svu originalnu dokumentaciju kojom dokazujete svoje vlasništvo i da mu predate fotokopije iste
 • da posredniku jasno saopštite svoje uslove za prodaju
 • da omogućite prezentaciju nepokretnosti
 • da ne menjate cenu i rokove ako su već predočeni kupcu
 • da o eventualnom odustajanju od prodaje ili izmeni uslova, blagovremeno obavestite posrednika

POSREDNIK se OBAVEZUJE da:

 • dovodi kupce
 • učestvuje u pregovorima
 • čuva Vaše podatke kao poslovnu tajnu
 • svu preuzetu dokumentaciju čuva do kraja posla
 • da Vas obavesti o eventualnim primedbama kupaca na ugovornu dokumentaciju
 • da Vam pruži punu pravnu sigurnost
 • da vodi tačnu evidenciju kupaca koji su gledali Vaš stan i da od njh dobije potpisanu izjavu o tome
 • da Vam obezbedi potpunu diskreciju i maksimalnu zaštitu

Provizija

Provizija je najcesce 2% (nije zakonom određena), isplaćuje se na potpisivanju Predugovora, a najkasnije na overi Ugovora o kupoprodaji kod Notara.

Ovaj Ugovor Vas obavezuje na to da sa  kupcem kojeg je dovela Agencija možete zaključiti Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji isključivo preko Agencije.

Ako ste u poziciji kupca, Ugovor o posredovanju Vas obavezuje na to da sa prodavcem čiji Vam je stan pokazala Agencija možete zaključiti Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji, isključivo preko Agencije.

Obe strane imaju pravo na otkaz Ugovora a on se daje pismenim putem ili u elektronskoj formi.

Ukratko, Zakon reguliše međusobni odnos između Posrednika i Nalogodavca.

Da li Vam zvuči malo suvoparno? Šta ovde nedostaje?

Život!

Nedostajemo Vi i mi, sve ono sto se dešava dok prodaja i kupovina traju, poverenje koje polako gradimo, sitni ustupci koje cinimo jedni drugima, neizostavni razgovori dok čekamo kupce ili trazimo stan kroz koje se upoznajemo, smeh, malo trača uz poneku kafu.

I na kraju, kad posle pregovora dogovorimo cenu, radost zbog obavljenog posla.

To je suština Vašeg i našeg odnosa a Zakon toj suštini samo određuje okvir.

Zato, ne zazirite od Ugovora o posredovanju u prometu nepokretnosti.

https://svetnekretnina.wordpress.com/