Kodeks

Posrednik je dužan da u svom radu, i životu uopste, brani čast, dostojanstvo i ugled svoje profesije.

  1. Da u svom radu uvek ispoljava potrebnu stručnost, humanizam i odlučnost i ne obavlja poslove nespojive sa dostojanstvom profesije, njegovim ugledom ili ugledom posrednika uopšte.
  2. Da održava, neguje i proširuje stručnu i profesionalnu saradnju i kolegijalne odnose medju posrednicima, kao i da ne otežava siguran uspeh posredovanja ili postavlja povoljnije materijalne uslove za svoje usluge od onih koji su predvidjeni sporazumom.
  3. Da u slučaju nesuglasica sa drugim posrednicima nastoji da se one reše u neposrednom i ličnom razgovoru ili preko suda časti ili nekog drugog odredjenog organa.
  4. Da blagovremeno i savesno ispunjava obaveze prema društvu i prema svim njegovim organima, da čuva njihov ugled i da ih svestrano pomaže u nastojanjima usmerenim ka daljem razvoju profesije kojoj pripadaju.
  5. Da se stalno usavršava u svom stručnom znanju i svom opštem obrazovanju i da po svojim mogućnostima i ličnim naklonostima aktivno učestvuje i saradjuje u svom profesionalnom okruženju.
  6. Da sve svoje saradnike upućuje u načela i pravila ponašanja posredovanja, da kod njih razvija osećanje ličnog dostojanstva i časti, i svest o potrebi poštovanja tudje ličnosti i korektnog ophodjenja.
  7. Da u obavljanju svoje profesije pazi na svoj i ugled ostalih posrednika u prometu nepokretnosti.
  8. Da se drži uputstva ili naloga svoga klijenta.
  9. Da istinito i korektno klijentu koji ga je angažovao iznosi činjenice od značaja za kvalitet posla i svaku zabludu klijenta na vreme otkloni.
  10. Da čuva kao profesionalnu tajnu sve što je u vezi sa pružanjem usluge posredovanja doznao od svog klijenta ili svojih kolega.