Prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017 godinu

Odlukom o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, od 01.01.2017. godine utvrđeno je pet zona za utvrđivanje poreza na imovinu, u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnih objekata, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju, i to:

Ekstra zona (gradska), prva zona (gradska), druga zona (gradska), treća zona (gradska), i četvrta zona (seoska područja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica i područja izvan naseljenog mesta), s tim što je ekstra zona utvrđena kao najopremljenija zona.

Prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017 godinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica iznose:

Leave a Reply