Your search results

Proverite nepokretnost

Katastar nepokretnosti

Servis koji omogućava pretraživanje baze podataka katastra nepokretnosti. Bazu podataka je moguće pretraživati preko broja parcele u okviru opštine i katastarske opštine odnosno i preko adrese nepokretnosti ( ulica i kućni broj u okviru opštine).

Registar prometa nepokretnosti

Registrom prometa nepokretnosti prikupljaju se podaci iz ugovora o prometu nepokretnosti. Za prikaz prometa nepokretnosti potrebno je izabrati vremenski period prometovanja nepokretnosti, lokaciju i vrstu prometa za koju se vrši pregled.

geoPortal Srbija

Geoportal geoSrbija omogućava povezivanje i razmenu prostornih podataka iz različitih izvora od različitih vlasnika i čini ih lako dostupnim putem Interneta

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Compare Listings