Vanbračni partner nije zakonski naslednik

Imovina koju su vanbračni partneri stekli radom u toku trajanja zajednice života u vanbračnoj zajednici predstavlja njihovu zajedničku imovinu (član 191. Porodičnog zakona), ali vanbračni suprug-a, nakon smrti vanbračnog partnera, ne može ostvariti nikakvo pravo jer nije zakonski naslednik.

Prestankom trajanja vanbračne zajednice, podela stečene imovine se reguliše na isti način kao da je stečena u braku. Međutim, u slučaju smrti osobe koja je za sobom ostavila nasledstvo, pokreće se ostavinski postupak po Zakonu o nasleđivanju.

Kako su deca vanbračnog partnera zakonski naslednici prvog reda, celokupna imovina kojom raspolaže vanbračni partner pripašće njima.

Dakle,  Porodični zakon izjednačava vanbračnog i bračnog partnera u pogledu prava i obaveza koje se odnose na izdržavanje i zajedničku imovinu, ali ne i u pogledu prava na nasleđivanje.

Vanbračni partner ima pravo na  izdvajanje iz sastava zaostavštine onoga što što je stekao po osnovu zajedničkog rada u toku vanbračne zajednice. Ukoliko se naslednici ne budu tome protivili, čeka ga parnica radi utvrđivanja  udela u sticanju, odnosno onoga što ne predstavlja njegovu zaostavštinu.

Ovde treba naglasiti i da vanbračni partner ne može ostvariti ni pravo na porodičnu penziju. Zakon o PIO kaže da pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti samo članovi porodice, a oni su:

  1. bračni drug
  2. deca (rođena u braku ili van braka)
  3. roditelji koje je osiguranik tj. korisnik prava izdržavao.

Isto tako, nema pravo ni na oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava kao član porodičnog domaćinstva kupca prve nekretnine ( ovo zavisi od filijale do filijale Poreske uprave, u filijali Sremska Mitrovica je takva situacija).

Do sada je način nasleđivanja vanbračnog partnera uglavnom bio putem testamenta. Postoji i mogućnost sklapanja ugovora o doživotnom izdržavanju.