Stambeno- poslovni objekat broj 1, Arsenija Čarnojevića 31, 1.300e- 1.500e

Objekat 1 – stambeno-poslovni objekat
Objekat će se graditi u ulici Arsenija Čarnojevića u Sremskoj Mitrovici, na katastarskoj
parceli broj 9228 K.O. Sremska Mitrovica.
U funkcionalnom smislu objekat je planiran kao stambeno-poslovni (namena poslovnog
prostora: prodavnice neprehrambenih proizvoda),spratnosti P+2+Pk.
Objekat je projektovan kao objekat u neprekinutom nizu. Orjentacija glavnog ulaza u
poslovni deo objekta je sa južne strane sa trotoara, a u stambeni deo se ulazi iz dvorišta sa
severne strane.
Objekat se sastoji od:
1. prizemlja
2. dva sprata
3. potkrovlja

ukupno 18 stanova i dva poslovna prostora.