Koje podatke o građanima “pamti” Kreditni biro?

Ukoliko svoje obaveze prema banci ne izmirujete na vreme u Kreditnom birou ćete biti označeni [...]