Tržište nekretnina u Sremskoj Mitrovici u vreme pandemije

Korona virus je promenio način na koji živimo svoj svakodnevni život i zaustavio je mnogo poslovnih sektora uključujući i tržište nekretnina. Uticaj na ovo tržište zavisiće od sektora a obim negativnih efekata zavisiće od dužine trajanja obustave poslovanja.

Turistički sektor nekretnina biće pogođen na dva načina: direktan uticaj zabrinutosti od zaraze potencijalnih korisnika usluga, indirektan uticaj pada vrednosti nekretnina zbog straha korisnika od gubitka posla ili smanjenih primanja. U našem gradu zadnjih je godina izuzetno dobro razvijen posao iznajmljivanja nekretnina  tzv. “ stan na dan”. Oni koji se bave iznajmljivanjem nekretnina na ovaj način sigurno već osećaju gubitke.

Kupovina nekretnine je velika životna odluka svake porodice ili pojedinca i ne donosi se olako ni kada su normalni uslovi. Kod nas velika većina stanovništva kupovinom rešava stambeno pitanje a manje kupovinu smatra kao investiciju.

Poslednjih nekoliko godina u Sremskoj Mitrovici se osetio trend rasta tržišta nekretnina.

Otvaranjem novih radnih mesta u gradu i okolnim mestima ali i migracijama seoskog stanovništva pokrenuta je građevinska operativa i usledio je značajan rast potražnje što je uzrokovalo konstantan  rast cena nekretnina.

Trenutno je u gradu pokrenuto više gradilišta ( Cvetna, Ratarska ulica, Šećer sokak, za desetak dana i ugao Kralja Petra- Stari šor) i može se primetiti da se radovi izvode “ punom parom”. Veoma je važno da mere koje se preduzimaju u borbi protiv pandemije budu takve da se ni u kom slučaju ne obustavljaju radovi. Insistirati na primeni mera zaštite, povećati korišćenje sredstava za dezinfekciju i maski i radovi se mogu nesmetano odvijati. Građevinska industrija je privredna grana koja povlači za sobom mnogo pratećih delatnosti u kojoj je zaposleno mnogo ljudi a značajna je stavka za popunjavanje gradskog budžeta kroz naknade za komunalno opremanje lokacija na kojima se odvija izgradnja (za objekat od 2.400m2 investitori plaćaju naknadu u iznosu od 16.000,000-23.000,000 dinara).

Ukoliko se radovi nastave ni interesovanje  kupaca neće nestati. U Sremskoj Mitrovici pre izbijanja krize sa virusom postojala je velika potražnja za novoizgrađenim stanovima i stanovima u izgradnji, delom i zbog stimulacije u vidu povrata PDV-a za one koji stambeno pitanje rešavaju prvi put. Što se tiče sekundarnih stanova  ponuda nikada nije bila slabija pa su poneki stanovi kada su se pojavili na tržištu na interesantnim lokacijama postizali astronomske cene za naše uslove. Za razliku od Novog Sada i Beograda koji se uvek uzimaju kao primer, kod nas nema novoizgrađenih objekata sa slobodnim stanovima. Gotovo 90% stanova se proda u izgradnji tako da se ne očekuje značajan pad cena ali će, kratkoročno gledano, doći će do usporavanja tržišta.

Veliku ulogu u stabilizaciji mogu imati i banke. Centralne banke zapadnih zemalja su reagovale i spustile referentne kamatne stope pa se ne očekuje rast kamata za vreme trajanja pandemije.

Što se tiče kupaca, očekuje se da će se oni koji imaju stabilnije  poslove lakše odlučivati za kupovinu očekujući niže cene. Korona virus će za neko vreme uzeti grupu kupaca koji rade ali se suočavaju sa neizvesnošću o tome kako će sve ovo uticati na njihova primanja i hoće li uopšte zadržati posao.

Ako ste prodavac, morate biti svesni činjenice da će  tržište značajno usporiti pa treba razmotiti odlaganje prodaje. Naravno, usporavanje ne znači i pad cena pa će i dalje biti onih koji iz bilo kog razloga žele prodati nekretninu bez obzira na situaciju. Promet će opasti ali nekretnine će se na tržištu uvek pojavljivati.